ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი არტთერაპიაში


დასახელება ტრენინგი არტთერაპიაში
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი არტთერაპიაში
დაწყების დრო 2019 წლის 03 იანვარი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 05 იანვარი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 03 იანვარი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 05 იანვარი 18:00:00;
1 კორპუსი - №56 დაწყება: 2019 წლის 03 იანვარი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 05 იანვარი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017