ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დისკუსია ბსუ-ს სტუდენთებთან და თანამშრომლებთან პროექტის „ევროპეიზაციის შესახებ დისკუსია ვიზალიბერალიზაციის შემდგომ საქართველოში“ ფარგლებში


დასახელება დისკუსია ბსუ-ს სტუდენთებთან და თანამშრომლებთან პროექტის „ევროპეიზაციის შესახებ დისკუსია ვიზალიბერალიზაციის შემდგომ საქართველოში“ ფარგლებში
ტიპი შეხვედრა
აღწერა დისკუსია ბსუ-ს სტუდენთებთან და თანამშრომლებთან პროექტის „ევროპეიზაციის შესახებ დისკუსია ვიზალიბერალიზაციის შემდგომ საქართველოში“ ფარგლებში, დისკუსიას წარუძღვებიან სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის დირექტორი ლია წულაძე და ცენტრის სხვა თანამშრომლები.
დაწყების დრო 2019 წლის 20 თებერვალი 11:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 21 თებერვალი 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №16 დაწყება: 2019 წლის 20 თებერვალი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 თებერვალი 14:00:00;
1 კორპუსი - №20 დაწყება: 2019 წლის 20 თებერვალი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 21 თებერვალი 14:00:00;
1 კორპუსი - №15 დაწყება: 2019 წლის 20 თებერვალი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 თებერვალი 14:00:00;
ორგანიზატორი სოციალურ მეცნიერებატა ცენტრი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017