ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი სტუდენტებისათვის ტურიზმის მიმართულებით


დასახელება ტრენინგი სტუდენტებისათვის ტურიზმის მიმართულებით
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი სტუდენტებისათვის ტურიზმის მიმართულებით
დაწყების დრო 2019 წლის 24 თებერვალი 11:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 24 თებერვალი 17:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №129 დაწყება: 2019 წლის 24 თებერვალი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 24 თებერვალი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017