ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საჯარო ლექცია


დასახელება საჯარო ლექცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა საჯარო ლექცია - „საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობები - ადამიანის უფლებები ევროპული სასამართლოს და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების გადაწყვეტილებების აღსრულება - ახალი გამოწვევა ეროვნული კანონმდებლობისათვის (ლექტორი აკაკი ბერიძე)
დაწყების დრო 2019 წლის 03 მაისი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 04 მაისი 16:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №534 დაწყება: 2019 წლის 03 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 მაისი 16:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, შპს „ქოლსანტინჯორჯია“


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017