ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი


დასახელება ტრენინგი
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი
დაწყების დრო 2019 წლის 02 მარტი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 15 აპრილი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 02 მარტი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 02 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №224 დაწყება: 2019 წლის 02 მარტი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №226 დაწყება: 2019 წლის 02 მარტი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №228 დაწყება: 2019 წლის 02 მარტი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №232 დაწყება: 2019 წლის 02 მარტი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №224 დაწყება: 2019 წლის 09 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 09 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №224 დაწყება: 2019 წლის 10 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 10 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №226 დაწყება: 2019 წლის 09 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 09 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №226 დაწყება: 2019 წლის 10 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 10 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №228 დაწყება: 2019 წლის 09 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 09 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №228 დაწყება: 2019 წლის 10 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 10 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №224 დაწყება: 2019 წლის 16 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №226 დაწყება: 2019 წლის 16 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №228 დაწყება: 2019 წლის 16 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №224 დაწყება: 2019 წლის 23 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 24 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №226 დაწყება: 2019 წლის 23 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 24 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №228 დაწყება: 2019 წლის 23 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 24 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №224 დაწყება: 2019 წლის 30 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 31 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №226 დაწყება: 2019 წლის 30 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 31 მარტი 19:00:00;
2 კორპუსი - №228 დაწყება: 2019 წლის 30 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 31 მარტი 19:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017