ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის „ეროვნული იდენტობის ფორმირების პრობლემები აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში“


დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის „ეროვნული იდენტობის ფორმირების პრობლემები აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში“
ტიპი კონფერენცია
აღწერა საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის „ეროვნული იდენტობის ფორმირების პრობლემები აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში“
დაწყების დრო 2019 წლის 14 მაისი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 15 მაისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 14 მაისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 15 მაისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, თსუ, ყაზახეთის ფილოსოფიის, პოლი­ტოლოგიის და რელიგიათმცოდნეობის ინსტიტუტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017