ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: «გლობალური მარკეტინგი: თანამედროვეობის ანალიზი და გამოწვევები»


დასახელება «გლობალური მარკეტინგი: თანამედროვეობის ანალიზი და გამოწვევები»
ტიპი კონფერენცია
აღწერა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „გლობალური მარკეტინგი: თანამედროვეობის ანალიზი და გამოწვევები“, რომელიც გაიმართება 2019 წლის 16-17 მაისს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე (ბათუმი, საქართველო), რომლის მარკეტინგის ინოვაციურ პროცესებში არსებული აქტუალური ტრენდების კომპლექსური ანალიზი მსოფლიო ეკონომიკის თანამედროვე პირობებში და მათი პრაქტიკული დანერგვის ხელშეწყობა. მონაწილეობის ფორმა: დისტანციური.კონფერენციის ენა: ქართული, უკრაინული, რუსული, ინგლისური.
დაწყების დრო 2019 წლის 16 მაისი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 17 მაისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 16 მაისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 მაისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017