ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია


დასახელება II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები, კონფერენციაზე განხილული იქნება ეროვნული პრობლემატიკური საკითხებიკონფერენცია ეძღვნება ეკონომისტის დღეს
დაწყების დრო 2019 წლის 13 სექტემბერი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 13 სექტემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 13 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 13 სექტემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017