ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი ბსუ-ს ინგლისური ენის მასწავლებლებისათვის


დასახელება ტრენინგი ბსუ-ს ინგლისური ენის მასწავლებლებისათვის
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი ბსუ-ს ინგლისური ენის მასწავლებლებისათვის
დაწყების დრო 2019 წლის 16 აპრილი 09:30:00
დასრულების დრო 2019 წლის 16 აპრილი 19:30:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 16 აპრილი 09:30:00; დასრულება: 2019 წლის 16 აპრილი 19:30:00;
1 კორპუსი - №62 დაწყება: 2019 წლის 16 აპრილი 09:30:00; დასრულება: 2019 წლის 16 აპრილი 19:00:00;
1 კორპუსი - №65 დაწყება: 2019 წლის 16 აპრილი 09:30:00; დასრულება: 2019 წლის 16 აპრილი 19:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, კომპანია „ინგლისური წიგნი საქართველოში“


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017