ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: "ეკონომიკური დებატები - ბსუ 2019"


დასახელება "ეკონომიკური დებატები - ბსუ 2019"
ტიპი სხვა
აღწერა ეკონომიკური დებატები - ბსუ 2019 მიზნად ისახავს სხვადასხვა უნივერსიტეტების ეკონომიკური პროფილის სტუდენტების ურთიერთობის გაღრმავების პროცესის ხელშეწყობას ფორმალური დებატების გზით.
დაწყების დრო 2019 წლის 13 აპრილი 09:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 14 აპრილი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №65 დაწყება: 2019 წლის 13 აპრილი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 14 აპრილი 19:00:00;
1 კორპუსი - №50 დაწყება: 2019 წლის 13 აპრილი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 14 აპრილი 19:00:00;
1 კორპუსი - №59 დაწყება: 2019 წლის 13 აპრილი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 14 აპრილი 19:00:00;
1 კორპუსი - №60 დაწყება: 2019 წლის 13 აპრილი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 14 აპრილი 19:00:00;
1 კორპუსი - №61 დაწყება: 2019 წლის 13 აპრილი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 14 აპრილი 19:00:00;
1 კორპუსი - №62 დაწყება: 2019 წლის 13 აპრილი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 14 აპრილი 19:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017