ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრეინინგი, თემაზე: სამეცნიერო ნაშრომების წერა


დასახელება ტრეინინგი, თემაზე: სამეცნიერო ნაშრომების წერა
ტიპი სხვა
აღწერა ტრეინინგი, თემაზე: სამეცნიერო ნაშრომების წერა.დასრწება: დასწრება შესაძლებელია მხოლოდ პროექტში - "სტუდენტები აკადემიური განვითარებისთვის" - მონაწილე სტუდენტებისთვის
დაწყების დრო 2019 წლის 05 აპრილი 16:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 05 აპრილი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 05 აპრილი 16:00:00; დასრულება: 2019 წლის 05 აპრილი 19:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017