ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრეინინგი: საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზები და მათთან წვდომის შესაძლებლობები


დასახელება ტრეინინგი: საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზები და მათთან წვდომის შესაძლებლობები
ტიპი სხვა
აღწერა ტრეინინგი: საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკა ბაზები და მათთან წვდომის შესაძლებლობებიდასრწება: დასწრება შესაძლებელია მხოლოდ პროექტში -
დაწყების დრო 2019 წლის 16 აპრილი 17:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 16 აპრილი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 16 აპრილი 17:00:00; დასრულება: 2019 წლის 16 აპრილი 19:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017