ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საჯარო განხილვა თემაზე: ბათუმის ურბანული პოლიტიკის მეტი გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება


დასახელება საჯარო განხილვა თემაზე: ბათუმის ურბანული პოლიტიკის მეტი გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება
ტიპი სხვა
აღწერა საჯარო განხილვა თემაზე: ბათუმის ურბანული პოლიტიკის მეტი გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება, განხილვაში მიიღებენ მონაწილეობას ბსუ-ს პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები და ქალაქის სხვა დაინტერესებული საზოგადოება
დაწყების დრო 2019 წლის 16 აპრილი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 16 აპრილი 13:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 16 აპრილი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 16 აპრილი 13:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, NDI, ქ. ბათუმის მერია და საკრებულო


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017