ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საჯარო ლექცია თემაზე: ’’ფრანკოფონული სამყარო და საქართველო: გამოწვევები და პერსპექტივები’’.


დასახელება საჯარო ლექცია თემაზე: ’’ფრანკოფონული სამყარო და საქართველო: გამოწვევები და პერსპექტივები’’.
ტიპი სხვა
აღწერა საჯარო ლექცია თემაზე: ’’ფრანკოფონული სამყარო და საქართველო: გამოწვევები და პერსპექტივები’’. ლექციას წაიკითხავს საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს პირველი მრჩეველი, ბატონი ერიკ ტოზატი.
დაწყების დრო 2019 წლის 05 აპრილი 11:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 05 აპრილი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 05 აპრილი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 05 აპრილი 12:30:00;
ორგანიზატორი ბსუ, საფრანგეთის საელჩო საქართველოში


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017