ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: X საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი – წარსული და თანამედროვეობა“.


დასახელება X საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი – წარსული და თანამედროვეობა“.
ტიპი კონფერენცია
აღწერა X საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი – წარსული და თანამედროვეობა“.
დაწყების დრო 2019 წლის 01 მაისი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 01 მაისი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 01 მაისი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 01 მაისი 19:00:00;
1 კორპუსი - №44 დაწყება: 2019 წლის 01 მაისი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 01 მაისი 19:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017