ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: მარინა დევაძის დისერტაცია: ,,ვერბალური ქცევის გენდერული თავისებურებანი“ (ლინგვისტიკა). საჯარო დაცვა


დასახელება მარინა დევაძის დისერტაცია: ,,ვერბალური ქცევის გენდერული თავისებურებანი“ (ლინგვისტიკა). საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა მარინა დევაძის დისერტაცია: ,,ვერბალური ქცევის გენდერული თავისებურებანი“ (ლინგვისტიკა). საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2019 წლის 22 აპრილი 17:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 22 აპრილი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2019 წლის 22 აპრილი 17:00:00; დასრულება: 2019 წლის 22 აპრილი 20:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებატა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017