ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ეკონომიკური დებატები - ბსუ 2019


დასახელება ეკონომიკური დებატები - ბსუ 2019
ტიპი სხვა
აღწერა ეკონომიკური დებატები - ბსუ 2019
დაწყების დრო 2019 წლის 12 აპრილი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 12 აპრილი 16:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 12 აპრილი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 12 აპრილი 16:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017