ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საინფორმაციო შეხვედრა ბსუ-ს სტუდენტებთან


დასახელება საინფორმაციო შეხვედრა ბსუ-ს სტუდენტებთან
ტიპი შეხვედრა
აღწერა საინფორმაციო შეხვედრა ბსუ-ს სტუდენტებთან
დაწყების დრო 2019 წლის 08 აპრილი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 08 აპრილი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 08 აპრილი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 08 აპრილი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017