ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: იმიტირებული გამოცდები აბიტურიენტებისათვის


დასახელება იმიტირებული გამოცდები აბიტურიენტებისათვის
ტიპი სხვა
აღწერა იმიტირებული გამოცდები აბიტურიენტებისათვის
დაწყების დრო 2019 წლის 08 აპრილი 14:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 15 აპრილი 17:00:00
აუდიტორია 4 კორპუსი - №საგამოცდო ცენტრი დაწყება: 2019 წლის 08 აპრილი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 15 აპრილი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებატა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017