ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ლიტერატურულ-მუსკალური კომპოზიცია - „დედა ენა, პოეზია, სიყვარული“


დასახელება ლიტერატურულ-მუსკალური კომპოზიცია - „დედა ენა, პოეზია, სიყვარული“
ტიპი სხვა
აღწერა ლიტერატურულ-მუსკალური კომპოზიცია - „დედა ენა, პოეზია, სიყვარული“
დაწყების დრო 2019 წლის 15 აპრილი 14:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 15 აპრილი 16:30:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 15 აპრილი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 15 აპრილი 16:30:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017