ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა-აქტივობა ბსუ-ს სტუდენტებტან


დასახელება შეხვედრა-აქტივობა ბსუ-ს სტუდენტებტან
ტიპი შეხვედრა
აღწერა შეხვედრა-აქტივობა ბსუ-ს სტუდენტებტან
დაწყების დრო 2019 წლის 17 აპრილი 15:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 17 აპრილი 16:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 17 აპრილი 15:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 აპრილი 16:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017