ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის წარდგინება


დასახელება სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის წარდგინება
ტიპი სხვა
აღწერა სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის წარდგინება
დაწყების დრო 2019 წლის 11 აპრილი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 11 აპრილი 15:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2019 წლის 11 აპრილი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 11 აპრილი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017