ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: აკადემიური წერის პრეზენტაციის რეპეტიცია


დასახელება აკადემიური წერის პრეზენტაციის რეპეტიცია
ტიპი სხვა
აღწერა აკადემიური წერის პრეზენტაციის რეპეტიცია
დაწყების დრო 2019 წლის 15 აპრილი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 15 აპრილი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 15 აპრილი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 15 აპრილი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცმიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017