ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ახალი ელექტრონული სერვისების პრეზენტაცია და ვაკანსიების გაცნობა.


დასახელება ახალი ელექტრონული სერვისების პრეზენტაცია და ვაკანსიების გაცნობა.
ტიპი სხვა
აღწერა ახალი ელექტრონული სერვისების პრეზენტაცია და ვაკანსიების გაცნობა.
დაწყების დრო 2019 წლის 13 მაისი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 13 მაისი 18:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2019 წლის 13 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 13 მაისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017