ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: გამოცდები


დასახელება გამოცდები
ტიპი სხვა
აღწერა გამოცდები
დაწყების დრო 2019 წლის 30 აპრილი 09:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 06 მაისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 30 აპრილი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 მაისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებატა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017