ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტესტირება


დასახელება ტესტირება
ტიპი სხვა
აღწერა ტესტირება
დაწყების დრო 2019 წლის 04 მაისი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 05 მაისი 20:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №228 დაწყება: 2019 წლის 04 მაისი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 მაისი 20:00:00;
2 კორპუსი - №228 დაწყება: 2019 წლის 05 მაისი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 05 მაისი 20:00:00;
ორგანიზატორი სს.„გეფა“


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017