ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დასაქმების ფორუმი


დასახელება დასაქმების ფორუმი
ტიპი სხვა
აღწერა დასაქმების ფორუმი
დაწყების დრო 2019 წლის 07 მაისი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 07 მაისი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 07 მაისი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 07 მაისი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, ELT


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017