ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: უსაფრთხოების ექსპერტის და ანლიტიკოსის მარიამ თოხაძის საჯარო ლექცია იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის თემაზე ,,გლობალური ტერორიზმის გამოწვევბი და საქართველო“.


დასახელება უსაფრთხოების ექსპერტის და ანლიტიკოსის მარიამ თოხაძის საჯარო ლექცია იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის თემაზე ,,გლობალური ტერორიზმის გამოწვევბი და საქართველო“.
ტიპი სხვა
აღწერა უსაფრთხოების ექსპერტის და ანლიტიკოსის მარიამ თოხაძის საჯარო ლექცია იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის თემაზე ,,გლობალური ტერორიზმის გამოწვევბი და საქართველო“.
დაწყების დრო 2019 წლის 10 მაისი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 10 მაისი 15:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №516 დაწყება: 2019 წლის 10 მაისი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 10 მაისი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017