ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია


დასახელება სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია
დაწყების დრო 2019 წლის 25 მაისი 11:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
1 კორპუსი - №41 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
1 კორპუსი - №42 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
1 კორპუსი - №43 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
1 კორპუსი - №44 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
1 კორპუსი - №18 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
1 კორპუსი - №20 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
1 კორპუსი - №21 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
1 კორპუსი - №50 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
1 კორპუსი - №59 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
1 კორპუსი - №60 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
2 კორპუსი - №129 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
2 კორპუსი - №131 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
2 კორპუსი - №215 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
2 კორპუსი - №300 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
2 კორპუსი - №307 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
2 კორპუსი - №421 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
2 კორპუსი - №423 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017