ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია


დასახელება სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია - 2019
დაწყების დრო 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №509 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
2 კორპუსი - №521 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
2 კორპუსი - №523 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 მაისი 19:00:00;
2 კორპუსი - №415 დაწყება: 2019 წლის 25 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 25 მაისი 19:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017