ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საჯარო ლექცია თემაზე: სამეცნიერო კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება


დასახელება საჯარო ლექცია თემაზე: სამეცნიერო კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება
ტიპი სხვა
აღწერა საჯარო ლექცია თემაზე: სამეცნიერო კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება
დაწყების დრო 2019 წლის 20 მაისი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 20 მაისი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 20 მაისი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 20 მაისი 19:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017