ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი: სამეცნიერო კვლევითი პროექტების წერასა და კვლევის მეთოდებთან დაკავშირებით


დასახელება ტრენინგი: სამეცნიერო კვლევითი პროექტების წერასა და კვლევის მეთოდებთან დაკავშირებით
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი სტუდენტებისთვის, თემაზე: სამეცნიერო კვლევითი პროექტების წერასა და კვლევის მეთოდებთან დაკავშირებით
დაწყების დრო 2019 წლის 31 მაისი 16:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 31 მაისი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 31 მაისი 16:00:00; დასრულება: 2019 წლის 31 მაისი 19:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017