ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინტელექტუალური ვიქტორინის - „ბსუ-ს ინტელექტუალის“ მეოთხე თამაში.


დასახელება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინტელექტუალური ვიქტორინის - „ბსუ-ს ინტელექტუალის“ მეოთხე თამაში.
ტიპი სხვა
აღწერა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინტელექტუალური ვიქტორინის - „ბსუ-ს ინტელექტუალის“ მეოთხე თამაში.
დაწყების დრო 2019 წლის 08 მაისი 18:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 08 მაისი 21:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 08 მაისი 18:00:00; დასრულება: 2019 წლის 08 მაისი 21:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017