ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ამერიკული უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულთა გამოფენა


დასახელება ამერიკული უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულთა გამოფენა
ტიპი სხვა
აღწერა ამერიკული უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულთა გამოფენა
დაწყების დრო 2019 წლის 21 მაისი 14:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 21 მაისი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 21 მაისი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 21 მაისი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017