ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: იმიტირებული ეროვნული გამოცდები აბიტურიენტებისათვის


დასახელება იმიტირებული ეროვნული გამოცდები აბიტურიენტებისათვის
ტიპი სხვა
აღწერა იმიტირებული ეროვნული გამოცდები აბიტურიენტებისათვის
დაწყების დრო 2019 წლის 19 მაისი 09:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 19 მაისი 16:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №224 დაწყება: 2019 წლის 19 მაისი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 19 მაისი 16:00:00;
2 კორპუსი - №226 დაწყება: 2019 წლის 19 მაისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 19 მაისი 16:00:00;
2 კორპუსი - №228 დაწყება: 2019 წლის 19 მაისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 19 მაისი 16:00:00;
2 კორპუსი - №230 დაწყება: 2019 წლის 19 მაისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 19 მაისი 16:00:00;
2 კორპუსი - №232 დაწყება: 2019 წლის 19 მაისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 19 მაისი 16:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017