ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: კონფერენცია „ბათუმის ბულვრი - წარსული, აწმყო და მომავალი“


დასახელება კონფერენცია „ბათუმის ბულვრი - წარსული, აწმყო და მომავალი“
ტიპი კონფერენცია
აღწერა კონფერენცია „ბათუმის ბულვრი - წარსული, აწმყო და მომავალი“
დაწყების დრო 2019 წლის 17 მაისი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 17 მაისი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 17 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 მაისი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, სსიპ „ბათუმის ბულვარი“


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017