ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საინფორმაციო შეხვედრა ბსუ-ს სტუდენტებთან


დასახელება საინფორმაციო შეხვედრა ბსუ-ს სტუდენტებთან
ტიპი შეხვედრა
აღწერა საინფორმაციო შეხვედრა ბსუ-ს სტუდენტებთან ოჯახში ძალადობის შემცირების საკითხზე
დაწყების დრო 2019 წლის 14 მაისი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 14 მაისი 14:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №22 აუდიტორია დაწყება:  წლის   12:00:00; დასრულება:  წლის   14:00:00;
სახელოვნებო სივრცე (0 სართული) კორპუსი - №05/14/2019 12:00:00 დაწყება: 2019 წლის 14 მაისი 14:00:00; დასრულება:  წლის   14:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017