ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 5“


დასახელება „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 5“
ტიპი კონფერენცია
აღწერა „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 5“თემა: შავი ზღვა და შავიზღვისპირეთის ქვეყნები – კულტურათა და ცივილიზაციათა გზაჯვარედინი IV-XV საუკუნეებში
დაწყების დრო 2019 წლის 11 ოქტომბერი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 13 ოქტომბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 11 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 13 ოქტომბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 12 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 13 ოქტომბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №42 დაწყება: 2019 წლის 12 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 13 ოქტომბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №43 დაწყება: 2019 წლის 12 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 13 ოქტომბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №44 დაწყება: 2019 წლის 12 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 13 ოქტომბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის საქართველოს ეროვნული კავშირი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკად. გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ბიზანტინოლოგიის განყოფილება, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017