ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დეკანის საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან


დასახელება დეკანის საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან
ტიპი შეხვედრა
აღწერა დეკანის საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან
დაწყების დრო 2019 წლის 27 მაისი 15:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 27 მაისი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 27 მაისი 15:00:00; დასრულება: 2019 წლის 27 მაისი 19:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებატა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017