ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: მაინორ პროგრამების პრეზენტაცია


დასახელება მაინორ პროგრამების პრეზენტაცია
ტიპი სხვა
აღწერა მაინორ პროგრამების პრეზენტაცია
დაწყების დრო 2019 წლის 30 მაისი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 30 მაისი 13:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 30 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 30 მაისი 13:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს სასწავლო პროცესების დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017