ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: „აგნი“ ფესივალი (ინდოელი სტუდენტების ორგანიზებით)


დასახელება „აგნი“ ფესივალი (ინდოელი სტუდენტების ორგანიზებით)
ტიპი ღონისძიება
აღწერა „აგნი“ ფესივალი (ინდოელი სტუდენტების ორგანიზებით)
დაწყების დრო 2019 წლის 22 ივნისი 18:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 23 ივნისი 21:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 22 ივნისი 18:00:00; დასრულება: 2019 წლის 23 ივნისი 21:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017