ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საჯარო ლექცია თემაზე „ნეოფაშიზმი - წარმოშობა, საფუძვლები და საფრთხეები“


დასახელება საჯარო ლექცია თემაზე „ნეოფაშიზმი - წარმოშობა, საფუძვლები და საფრთხეები“
ტიპი სხვა
აღწერა საჯარო ლექცია თემაზე „ნეოფაშიზმი - წარმოშობა, საფუძვლები და საფრთხეები“ ლექტორი გიორგი მაისურაძე
დაწყების დრო 2019 წლის 15 ივნისი 16:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 15 ივნისი 18:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2019 წლის 15 ივნისი 16:00:00; დასრულება: 2019 წლის 15 ივნისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017