ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სამუშაო შეხვედრა სტრატეგიული კომუნიკაციების სალექციო კურსის განსახილველად


დასახელება სამუშაო შეხვედრა სტრატეგიული კომუნიკაციების სალექციო კურსის განსახილველად
ტიპი სხვა
აღწერა სამუშაო შეხვედრა სტრატეგიული კომუნიკაციების სალექციო კურსის განსახილველად
დაწყების დრო 2019 წლის 29 აგვისტო 10:40:00
დასრულების დრო 2019 წლის 29 აგვისტო 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 29 აგვისტო 10:40:00; დასრულება: 2019 წლის 29 აგვისტო 14:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD)


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017