ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: პროექტი სამართლის სკოლა "საზღვაო სამართლის" მიმართულებით


დასახელება პროექტი სამართლის სკოლა "საზღვაო სამართლის" მიმართულებით
ტიპი სხვა
აღწერა პროექტისამართლის სკოლა "საზღვაო სამართლის" მიმართულებით
დაწყების დრო 2019 წლის 10 ოქტომბერი 16:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 11 ოქტომბერი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 10 ოქტომბერი 16:00:00; დასრულება: 2019 წლის 10 ოქტომბერი 19:00:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 11 ოქტომბერი 16:00:00; დასრულება: 2019 წლის 11 ოქტომბერი 19:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017