ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: გრემანული აკადემიური გაცვლის სამსახურის საინფორმაციო შეხვედრა


დასახელება გრემანული აკადემიური გაცვლის სამსახურის საინფორმაციო შეხვედრა
ტიპი შეხვედრა
აღწერა გრემანული აკადემიური გაცვლის სამსახურის საინფორმაციო შეხვედრა
დაწყების დრო 2019 წლის 05 ნოემბერი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 05 ნოემბერი 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2019 წლის 05 ნოემბერი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 05 ნოემბერი 14:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, გრემანული აკადემიური გაცვლის სამსახურუ DAAD


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017