ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დღგ-ს ახალ რეფორმებთან დაკავშირებული ტრენინგი


დასახელება დღგ-ს ახალ რეფორმებთან დაკავშირებული ტრენინგი
ტიპი სხვა
აღწერა დღგ-ს ახალ რეფორმებთან დაკავშირებული ტრენინგი
დაწყების დრო 2019 წლის 16 ნოემბერი 14:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 17 ნოემბერი 16:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №15 დაწყება: 2019 წლის 16 ნოემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 ნოემბერი 16:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017