ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საქართველო ბრიტანეთის ურთიერთობები


დასახელება საქართველო ბრიტანეთის ურთიერთობები
ტიპი კონფერენცია
აღწერა საქართველო ბრიტანეთის ურთიერთობები
დაწყების დრო 2019 წლის 17 დეკემბერი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 17 დეკემბერი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 17 დეკემბერი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 დეკემბერი 15:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017