ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სისხლის დონაციის აქცია


დასახელება სისხლის დონაციის აქცია
ტიპი სხვა
აღწერა სისხლის დონაციის აქცია
დაწყების დრო 2019 წლის 03 დეკემბერი 09:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 03 დეკემბერი 18:00:00
აუდიტორია სხვა კორპუსი - №12/03/2019 09:00:00 დაწყება: 2019 წლის 03 დეკემბერი 18:00:00; დასრულება:  წლის   18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017