ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა-პრეზენტაცია სტუდენტებთან დასაქმების თაობაზე


დასახელება შეხვედრა-პრეზენტაცია სტუდენტებთან დასაქმების თაობაზე
ტიპი შეხვედრა
აღწერა შეხვედრა-პრეზენტაცია სტუდენტებთან დასაქმების თაობაზე
დაწყების დრო 2019 წლის 03 დეკემბერი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 03 დეკემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 03 დეკემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 დეკემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 03 დეკემბერი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 03 დეკემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017