ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: თავისუფალ ჟირნალისტთა სახლი წარმომადგენლების შეხვედრა სტუდენტებთან


დასახელება თავისუფალ ჟირნალისტთა სახლი წარმომადგენლების შეხვედრა სტუდენტებთან
ტიპი სხვა
აღწერა თავისუფალ ჟირნალისტთა სახლი წარმომადგენლების შეხვედრა სტუდენტებთან
დაწყების დრო 2019 წლის 04 დეკემბერი 15:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 04 დეკემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 04 დეკემბერი 15:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 დეკემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, თავისუფალ ჟირნალისტთა სახლი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017